18. dets 17.12 Rae Vallavolikogu info. sass

Proovin panna edaspidi  perioodilist informatsiooni volikogus toimunust.
 Oma volikogu liikmelisuse peatasid kuni 1. aprillini 2014 volikogu liikmed Veigo Gutman ja Meelis Kasemaa. Nende asemel said volikogu liikmeiks Indrek Varik ja Endel Albin. 

1. Kuulati ära Riigikontrolli kontrollaruande "Kiire elanike arvu kasvuga valdade tegevus ebaseaduslike uusehitistega" lühiettekanne. Volikogu seisukoha kujundamiseks tehti ettepanekuid.
 2. Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja jaotuse põhigruppidesse kinnitamine 2014 aastal<https://www.volis.ee/gvolis/avalik/istungid/12545?punkt=12547> Struktuurimuutusena lisatakse üks lastekaitsespetsialisti ametikoht.Säilub järelvalvespetsialisti ametikoht. 
3.Volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse suurus ning maksmise kord- <https://www.volis.ee/gvolis/avalik/istungid/12545?punkt=12548> Tehti ettepanek, maksta vallavolikogu esimehele 100 € (eelnõus 985 €) kuus ja mitte maksta volikogu liikmeile kuutasu 50 €, kuna see on vabatahtlik töö. Vastu võeti eelnõu, mis sätestab vallavolikogu esimehe kuutöötasuks 985 €, volikogu alalise komisjoni esimehe töötasuks 80 €, volikogu liikme kuutasuks 50 € ja komisjoni liikme( kes ei ole volikogu liige) tasuks 25 €. Volikogu liikme töötasu on  50 € , sõltumata kas ta on ühe või mitme komisjoni liige.  Sama reegel kehtib ka komisjoni esimehe kohta.
 4. Rae valla 2013.aasta kuuenda lisaeelarve kinnitamine- <https://www.volis.ee/gvolis/avalik/istungid/12545?punkt=12549&eelnou=12538> Seoses fondidest ja muudest allikatest laekunud sihtotstarbeliste toetustega suurendadi valla allasutuste kulude-tulude eelarvet.
 5. Põhivara mahakandmine - seoses purunemisega kanti maha valla bilansis olev Lagedi skatepark. 
6. Rae valla 2014. aasta eelarve kinnitamine <https://www.volis.ee/gvolis/avalik/istungid/12545?punkt=12551&eelnou=12540> Kinnitati Rae valla 2014.a. eelarve. 
7. - 10. Maa-ala üürile andmine, maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine, kohalike teede nimekirja täiendamine (teede üleandmine arendajailt valla omandisse). 

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Email again:
Nimi
E-mail
Kommenteeri