25. veebr 18.02. Rae Vallavolikogus sassVolikogu istungi eel saime väga kurva ja ootamatu teate. Manalateele läks valla ehitusspetsialist Einar Ohov (53.a.). 

1. Kuritegevuse ülevaade Rae vallas (informatiivne) - Margo Väina 
2. Ülevaade Rae valla eelarve täitmisest (informatiivne) - Tiit Keerma 
3. Otsus "Vallavolikogu revisjonikomisjoni moodustamine ja liikmete arvu määramine" muutmine .Vastu ei võetud 
4. Revisjonikomisjoni 2014.a. tööplaan - kinnitati 
5. Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine- võeti vastu.
 6. Rae Vallavolikogu 19. märtsi 2013 määruse nr 101 "Rae valla hallatavate munitsipaalharidusasutuste õpetajate töötasustamise aluste ning kuupalga alammäärade kinnitamine" kehtetuks tunnistamine- võeti vastu
 7.-11. Maade munitsipaliseerimised - võeti vastu 

Täpsem info istungitest - https://www.volis.ee/gvolis/avalik/istungid


Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Email again:
Nimi
E-mail
Kommenteeri