16. aug Hajaasustuse programm sass

Ülejõe küla on ka hajaasustus ja elanikud võivad osaleda selles programmis. 

Rae Vallavalitsus liitus hajaasustuse programmiga. 

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Programmi rakendatakse aastatel 2013-2014.

Programmi raames toetatakse järgmisi valdkondi:

· veesüsteemid;

· kanalisatsioonisüsteemid;

· juurdepääsuteed;

· autonoomsed elektrisüsteemid.

Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

· taotleja alaline elukoht on hajaasustusega piirkonnas ja abikõlbulik tegevus tehakse seal asuvasse majapidamisse

· taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;

· taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks taotluse esitamise hetke seisuga kuni 18-aastane isik, kelle alaline elukoht on majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse ning kelle elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt 1/3 projekti abikõlblikest kuludest.

Taotluste esitamise tähtaeg on 07. oktoober 2013, taotlus tuleb esitada Rae Vallavalitsusse. Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt.

Täpsem info leitav http://rae.kovtp.ee/et/hajaasutuse-programm ja ka http://rae.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/ZjL7/content/id/6018367.

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Email again:
Nimi
E-mail
Kommenteeri