Teatavasti taludesse viiv tee on lennujaama radariputka juures väga halvas seisus. Kurb on see, et tee läbib eramaad ja valla võimalused midagi parandada on sellega seoses kasinad. Teespetsialist Ain Puna saatis kirja lennujaama administratsioonile, et koos mõelda välja lahendus selle teejupi korrastamiseks.

Lennujaam teatas, et tema võtab varsti oma seadmed maha ja see probleem teda ei huvita. Otsime lahendust.

Lagedi laulukoori oodatakse mehi! Tulge aga julgesti, proovid esmaspäeviti kell 18.00 koolimajas! Koori pilt olemas piltide lehel.

 

 Lagedi Põhikool ootab oma vilistlasi
kooli 225. aastapäeva tähistamisele
laupäeval, 27. veebruaril 2010

15.00 algab registreerimine
17.00 kontsert-aktus
20.00 tants ansambli Väike Mees saatel

21. veebruarini osavõtumaks 80 krooni tasuda kas arveldusarvele nr 221048795910 (Swedbank, saaja MTÜ Lagedi Kool) või sularahas Lagedi kooli kantseleisse.
27. veebruaril osavõtumaks 100 krooni (sularahas kohapeal).

Eelregistreerimine ja info telefonidel 6766237, 56628420, samuti koolis kohapeal.